Förflytta dig till innehållet

Din donation hjälper oss att skapa framtid.

  • Spela upp videoStanna video
  • Donera

Ge ditt stöd till
vetenskap och kultur

Vi jobbar för en bättre framtid. Du kan hjälpa oss att nå den genom att understöda vetenskaplig forskning och kultur i Finland. Det här är några aktuella exempel på hur en donation till Stiftelsen för Åbo Akademi kommer till nytta.

Vad vill du understöda?
Rikta din donation här.

Donera »