Förflytta dig till innehållet

Donera

En donation till Stiftelsen för Åbo Akademi är en satsning på framtiden. Vi skapar framtid genom att förvalta våra donationer ansvarsfullt och långsiktigt.

Du kan rikta ditt stöd till vetenskaplig forskning eller till kulturbärande verksamhet genom att betala in på vårt bankkonto. För att göra en testamentsdonation eller för att grunda en namngiven fond vid Stiftelsen för Åbo Akademi, läs mer här eller kontakta ekonomidirektör Marian Westerlund, tfn 040 751 0797, e-post: marian.westerlund@stiftelsenabo.fi

Du kan göra en donation genom att betala in på vårt bankkonto:

Nordea Bank Finland Abp, FI12 2057 1800 0200 55, NDEAFIHH
Aktia Bank Abp, FI57 4055 4020 0013 74, HELSFIHH
Danske Bank Abp, FI23 8200 4710 3324 72, DABAFIHH

Ange i meddelandefältet vid inbetalningen:
”Allmänt understöd”, eller
”Donation för (ändamål)”, eller
”Donation till (fond)”

Tack för ditt stöd!