Förflytta dig till innehållet

Penninginsamlingstillstånd

Insamlingstillstånd i Finland

Tillståndshavaren
Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Beviljaren av tillståndet
Polisstyrelsen

Tillståndets nummer och –datum
RA/2020/1534 1.12.2020

Beviljat startdatum
2.1.2021

Området för anordnandet av insamlingen
Hela landet utom Åland
Insamlingstillstånd på Åland

Sökande
Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Tillståndets nummer och –datum
ÅLR2022/6776/8.9.2022

Giltighetstid och -område
8.9.2022-31.8.2023 landskapet Åland

Användningsändamålet för de insamlade medlen
De insamlade medlen används eller fonderas i enlighet med donators önskemål för de i stiftelsens stadgar definierade allmännyttiga ändamålen (bidrag till Åbo Akademi, stipendier och understöd, bidrag till Donnerska institutet eller Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, bidrag för den museala verksamheten, understöd för finlandssvenskt kulturarbete).

Syfte
Till i stiftelsens stadgar definierade allmännyttiga verksamhet. Stiftelsens syfte är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning.

Insamlingssätt
Genom brev, internet, sociala medier samt tidningsreklam.

Stiftelsen som gåvomottagare
Stiftelsen för Åbo Akademi är inte skattskyldig för arv eller gåva.

Donators rätt till avdrag i beskattningen
Skatteförvaltningen har namngivit Stiftelsen för Åbo Akademi som mottagare av en vid statsbeskattningen avdragbar donation. Samfund, som har gjort en penningdonation på minst 850 euro och högst 50 000 euro till stiftelsen, får avdra donationen från sin inkomst vid beskattningen, förutsatt att stiftelsen använder donationen för att understöda vetenskap. Privatpersoner har tillsvidare inte rätt avdra donationer i sin beskattning.

Vad vill du understöda?
Rikta din donation här.

Donera »