Förflytta dig till innehållet

Så används din donation

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades år 1917 med en donation av 35 privatpersoner. Idag äger och förvaltar vi över 400 fonder som tillkommit genom testamenten eller andra donationer.

Vi understöder Åbo Akademi årligen med ca 15 miljoner euro, vilket bland annat används som stöd för spetsforskning, vederlagsfria fastigheter samt stipendier till grundexamensstuderande och forskare. Dessutom upprätthåller vi Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

Vi främjar kulturbärande verksamhet genom att bland annat upprätthålla museerna Ett hem, Sibeliusmuseum och Casa Haartman. Vi förvaltar byggnaden som Åbo Svenska Teater verkar i och ställer den till teaterns förfogande vederlagsfritt.

Allt detta är möjligt tack vare de donationer vi fått. Med hjälp av nya donationer kan vi öka vårt stöd till kultur, utbildning och vetenskaplig forskning.

En donation till Stiftelsen för Åbo Akademi är en långvarig satsning

Vår verksamhet styrs av våra stadgar och av lagen om stiftelser. Vi förvaltar vårt kapital ansvarsfullt och långsiktigt för att få så bra avkastning som möjligt på den placerade förmögenheten. Understöden delas ut ur avkastningen som placeringarna ger, det donerade kapitalet rörs inte. På så sätt gynnas även kommande generationer av donationerna.

Privatpersoner, institutioner, organisationer och företag kan göra en donation till oss. Du kan göra en donation som ett allmänt understöd till stiftelsen eller rikta din donation till ett specifikt syfte som faller inom vår verksamhet.

Så här kan du donera

Det finns många olika sätt att via Stiftelsen för Åbo Akademi stöda utbildning, forskning och kultur i Finland. Som donator har du stora möjligheter att påverka hur donationen ska förvaltas. Du kan till exempel:

  • donera genom ett testamente
  • grunda ett stipendium
  • grunda en namngiven fond
  • rikta ditt stöd direkt till Åbo Akademi

Testamentsdonationer

Att göra en testamentsdonation för forskning och kultur är ett sätt att lämna ett bestående avtryck. Kontakta ekonomidirektör Marian Westerlund om du är intresserad av att göra en riktad testamentsdonation till Stiftelsen för Åbo Akademi: marian.westerlund@stiftelsenabo.fi eller tfn 040 751 0797.

Grunda ett stipendium

Du kan donera ett engångsstipendium till en begåvad student vid Åbo Akademi inom ett valfritt vetenskapsområde, minimidonationen för ett stipendium är 2 500 euro. Kontakta ekonomidirektör Marian Westerlund om du är intresserad av att grunda ett stipendium: marian.westerlund@stiftelsenabo.fi eller tfn 040 751 0797.

Grunda en namngiven fond

När du vill grunda en namngiven fond har du långtgående möjligheter att styra hur donationen ska användas. Fonden namnges enligt ditt önskemål och du kan även styra hur donationen ska användas, så länge ändamålet faller inom ramen för vårt syfte. Du kan själv välja om den donerade summan ska kapitaliseras till t.ex. 50 000 euro innan utdelning börjar. Minimikapitalet är 25 000 euro för att grunda en namngiven fond.

Kontakta ekonomidirektör Marian Westerlund, om du är intresserad av att grunda en namngiven fond vid Stiftelsen för Åbo Akademi: marian.westerlund@stiftelsenabo.fi eller tfn 040 751 0797.

Donera direkt till Åbo Akademi

Du kan också donera direkt till Åbo Akademi. För tillfället pågår statens motfinansieringskampanj (2020-2022). Läs mera om sätten att donera direkt till Åbo Akademi här: https://www.abo.fi/samverkan/stod-abo-akademi/

Vad vill du understöda?
Rikta din donation här.

Donera »