Förflytta dig till innehållet
Spela upp video »
DELA

Professor Cecilia Sahlgren

Drömmen om en självläkande kropp

Professor Cecilia Sahlgren är forskningsledare för Åbo Akademis spetsforskningsenhet CellMech, som fram till 2023 mottar årliga understöd à 250 000 euro av Stiftelsen för Åbo Akademi. Forskarteamet i CellMech försöker finna de rätta byggklossarna och molekylära instruktionerna för att kroppen själv ska kunna bygga ny vävnad och i förlängningen hela organ.

“Cellbiologin är experimentell och likt barnen leker vi forskare oss fram till ny kunskap, säger Sahlgren.”

Sahlgren är övertygad om att vi inom det följande århundradet står inför en biologisk revolution. Kunskap om cellen, livets programvara, kommer att hjälpa mänskligheten att lösa dagens stora utmaningar kring hälsa, klimat och energi.

“Genom fortsatta understöd kan vi på bred front närma oss drömmen om en självläkande kropp. Finansieringen möjliggör ökat samarbete, rekrytering av topptalanger, utveckling av ny teknologi och nya modellsystem, konstaterar Sahlgren.”

Vill du understöda cellbiologisk forskning vid Åbo Akademi? 

Donera

Vad vill du understöda?
Rikta din donation här.

Donera »