Förflytta dig till innehållet
Spela upp video »
DELA

Marinbiolog Marie Nordström

Havet kan återhämta sig

Universitetsforskare Marie Nordström studerar marina födovävar, eller vem som äter vem i havet. Forskningen hjälper oss att förstå hur hur energi och näring förs genom de marina ekosystemen, men också hur ekosystemen hanterar och återhämtar sig från stress. Människans exploatering och påverkan på havet har blivit ohållbar. Klimatförändringen syns i Östersjön genom bl.a. lägre salthalter och högre temperaturer, men arterna och födovävarna tar också stryk av regional övergödning och -fiske.

“Vi behöver ett friskt hav för att upprätthålla biologisk mångfald, få tillräckligt med syre och mat på våra bord. Det som pågår under havsytan är vår allas angelägenhet, säger Nordström.”

Nordström tror att havet kan återhämta sig om vi bara ger det de rätta förutsättningarna. För att kunna hjälpa de marina ekosystemen behöver vi först öka vår kunskap om havet, för vi kan bara skydda det vi känner till.

“I vattnet finns svaret på livets ursprung, och därmed också dess framtid, menar Nordström.”

Vill du understöda marinbiologisk forskning vid Åbo Akademi?

Donera

Vad vill du understöda?
Rikta din donation här.

Donera »