Förflytta dig till innehållet
Spela upp video »
DELA

Professor Kimmo Grönlund

Hur kan vi bredda demokratin?

Professor Kimmo Grönlund vid Åbo Akademi leder spetsforskningsenheten FutuDem som kartlägger demokratins tillstånd i världen. Stiftelsen för Åbo Akademi understöder FutuDem och tre andra forskningsenheter med årliga anlag à 250 000 euro under perioden 1.3.2019– 28.2.2023. 

“Stödet från Stiftelsen för Åbo Akademi möjliggör demokratiforskning på en absolut toppnivå, även i en global jämförelse, menar Grönlund.” 

FutuDem utför samtalsdemokratiska experiment i form av s.k. medborgarpaneler. Målet är att få fram en genomtänkt folkopinion istället för de vanliga opinionsmätningar där bakgrundsinformation, samtal och reflektion ofta saknas. Grönlund tror att framtidens valdemokratier kommer att kompletteras med dessa representativa organ vars medlemmar har valts genom lottning. 

“Jag är optimist och tror på framtiden. Den mänskliga uppfinningsrikedomen kommer att lösa alla stora problem på sikt – med hjälp av vetenskapliga framsteg och ny teknik, säger Grönlund.” 

Vill du understöda demokratiforskning vid Åbo Akademi?

Donera

Vad vill du understöda?
Rikta din donation här.

Donera »