Förflytta dig till innehållet

Vi som donerat

Stiftelsen för Åbo Akademi uppstod genom en donation av 35 privatpersoner år 1917. Idag äger och förvaltar vi över 400 fonder som har tillkommit tack vare individers och föreningars testamenten och donationer. Bekanta dig här med några av våra donatorer.

Vad vill du understöda?
Rikta din donation här.

Donera »