Förflytta dig till innehållet
Spela upp video »
DELA

Christel von Frenckell-Ramberg, tidigare skattmästare för föreningen Hedvigs Minne r.f.

Behov av bredare axlar

Föreningen Hedvigs Minne beslöt år 2017 att donera Axel och Hedvig Haartmans egendom till Stiftelsen för Åbo Akademi. Den lilla föreningen hade ansvarsfullt förvaltat makarna Haartmans hem, konstsamling och placeringsportfölj sedan 1969, men såg ett behov av bredare axlar inför framtiden.

Christel von Frenckell-Ramberg fungerade som föreningen Hedvigs Minnes skattmästare då dess styrelse år 2017 beslöt att donera Axel och Hedvig Haartmans egendom till Stiftelsen för Åbo Akademi. Den lilla föreningen hade förvaltat makarna Haartmans hem, Casa Haartman i Nådendal, konstsamling och placeringsportfölj sedan Axel Haartmans bortgång 1969. 

– Axel och Hedvig Haartman önskade fortsätta främja vetenskapligt och konstnärligt arbete i Finland efter sin bortgång. Vi i föreningen förverkligade ambitionerna bäst vi kunde, men vi insåg med tiden att en större aktör med bredare axlar bättre skulle klara av att uppfylla donatorernas vilja. Vi uppfattade  Stiftelsen för Åbo Akademi som en seriös aktör vars verksamhetsområden sammanföll med makarnas Haartmans, säger von Frenckell-Ramberg.

Idag gynnas allt flera av de tillgångar Haartmans lämnade efter sig. Makarnas hem fungerar som museum, konstsamlingarna omhändertas av proffs och placeringarna har fortsatt att växa under stiftelsens regi. 

– Varje förening bör fundera över sin framtid. När är ni föreningsaktiva för få för att på egen hand förvalta era växande tillgångar? Genom att donera till Stiftelsen för Åbo Akademi försäkrar vi att Axel och Hedvig Haartmans sista önskan går i uppfyllelse, menar von Frenckell-Ramberg.

Vad vill du understöda?
Rikta din donation här.

Donera »