Förflytta dig till innehållet
DELA

Familjen bakom stiftelsens största forskningsfond

Else Branders ärvde sina föräldrar Gösta och Gertrud Branders tillgångar, generositet och stora passion för litteratur och akademisk forskning. Vid sin bortgång testamenterade hon så gott som samtliga sina tillgångar till Stiftelsen för Åbo Akademi.

Bokhandlaren Gösta Branders (1869–1955) och hans fru Gertrud, född Ljungborg, (1870–1959), tillhörde stiftelsens tidiga donatorer. De ägde Nordens största bokhandel under 1900-talets första årtionden och riktade upprepade litteraturdonationer till Åbo Akademi. Makarna Branders donerade även en miljon mark till det högst efterlängtade och nödvändiga bygget av ett universitetsbibliotek vid akademin. Det s.k. boktornet, ritat av Åboarkitekten Erik Bryggman,stod klart 1935. Ett drygt tiotal år senare investerade donatorerna ytterligare 18 miljoner mark i bibliotekshusets tillbyggnad. Makarna Branders bidrog även ekonomiskt till byggandet av Kårhuset på Tavastgatan i Åbo. 

Gösta och Gertrud Branders dotter Else Branders (1901–1997) ärvde föräldrarnas tillgångar, generositet och stora passion för litteratur och akademisk forskning. Else Branders var utbildad sjuksköterska men förenade vårdyrket med bibliotekarieuppdrag vid Röda Korsets sjukhus i Helsingfors. Else Branders organiserade sjukhusbibliotekets samlingar och handplockade litteratur för vårdpersonal och patienter. Böckerna skulle bilda, men framförallt ge välkomna avbrott från sjukhusvistelsen. 

År 1944 övertog Else Branders sin fars tidigare uppdrag som ombudsman för Åbo Akademis bibliotek. Hon visade verksamheten samma gedigna engagemang som Röda Korsets sjukhusbibliotek, och fortsatte sin fars noggranna bokföring av inkomna bok-, bild- och handskriftsdonationer. 

Likt sina föräldrar valde Else Branders också att donera till Stiftelsen för Åbo Akademi. Hon var en av landets mest förmögna personer, men levde samtidigt ensam och förhållandevis anonymt. På ålderns höst 1985 upprättade Else Branders en fond hos stiftelsen, namngiven efter sin far. Medlen i Gösta Branders forskningsfond skulle huvudsakligen placeras i börsnoterade aktier och tre fjärdedelar av avkastningen skulle årligen användas för inköp av vetenskaplig litteratur till Åbo Akademi. Vid Else Branders bortgång, 96 år gammal, mottog Stiftelsen för Åbo Akademi så gott som samtliga av hennes tillgångar. Ännu idag är Gösta Branders forskningsfond den största fonden som stiftelsen förvaltar och familjens donationer möjliggör årliga inköp av forsknings- och kurslitteratur, tidskrifter, nättidskrifter och databaslicenser för Åbo Akademi. 

Bild: Åbo Akademis Bibliotek

Vad vill du understöda?
Rikta din donation här.

Donera »