Förflytta dig till innehållet
DELA

För engelska språket och litteraturens framtid

Professor H.W. Donner lät sin passion för engelska språket och litteraturen leva vidare genom Stiftelsen för Åbo Akademi. Idag tilldelas studerande, forskare och lärare inom institutionen för engelska språket och litteraturen vid ÅA stipendier ur H.W. Donners fond. 

Professor Heinrich Wolfgang Donner (1904–1980) var en inflytelserik akademiker och anglist av sin tid, med ett särskilt intresse för den engelska litteraturen från renässansen och romantiken. Son till litteraturhistorikern och docenten Joakim Otto Evert Donner, banades hans väg tidigt in i den akademiska världen. Efter avlagd filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet fortsatte H.W. Donner sina engelska- och litteraturstudier vid universitetet i Oxford, där han också disputerade 1934. Tre år senare återvände H.W. Donner till Norden, nu till Åbo, där han tilldelades den nyinstiftade professuren i engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi. Under sina sista femton år i arbetslivet (1951–1966) var han professor i engelska vid Uppsala universitet. H.W. Donner utsågs till hedersdoktor både vid Åbo Akademi och universitetet i Uppsala, och lämnade betydelsefulla avtryck för de engelska läroämnena vid respektive lärosäte.  

Likt sin far såg H.W. Donner vikten av att investera i vetenskaplig forskning och framtida akademiska talanger. Vid sin bortgång testamentera han en betydande summa till institutionen för engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi. H.W. Donners fond ger institutionens studerande, forskare och lärare möjlighet att ansöka om och beviljas stipendier för boende, resor och inskaffande av litteratur från bl.a. Storbritannien och USA.

Hans exempel som internationellt framstående forskare och högt uppskattad lärare fortsätter att inspirera läroämnet. Engelska institutionen har även vid flera tillfällen kunnat bjuda in ledande akademiker att bidra till forskningen som tidsbundna H.W. Donner gästprofessorer samt att utveckla undervisningen i riktning mot nydanande områden.

Förutom sina egna generösa donationer uppmuntrade H.W. Donner också sina släktingar till att donera till Stiftelsen för Åbo Akademi. Han spelade bl.a. en avgörande roll i Olly och Uno Donners testamentsdonation som möjliggjorde grundandet av Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning år 1959. 

Bild: Åbo Akademis Bibliotek

Vad vill du understöda?
Rikta din donation här.

Donera »